Blog Kurumsal

Buzağıların Bakımı Ve Beslenmesi

Süt sığırcılığında sürü yönetimi ve devamının en önemli ve vazgeçilmez öğelerinden biri, buzağıların bakım ve beslenmesidir. Bu süreçte gösterilecek özen ve sağlanacak başarı gelecekte sürü sağlığını ve devamını mümkün kılacaktır.

Buzağı bakım ve beslenmesinde işletmenin arzu ettiği başarıya ulaşabilmesi için dikkat edilmesi gereken temel unsurlar şöyle sıralanabilir;


  • Doğuma hazırlık süreci: Doğuma iki ay kala buzağının anne karnındaki gelişiminin % 50'sinin gerçekleşmesi ve annenin bir sonraki süt verme dönemine hazırlanması açısından kuruya alınması gereklidir. Doğuma 7-10 gün kala annenin bol altlıklı, loş, sakin bir ortamda ve diğer hayvanlardan ayrı olarak barındırılmasında yarar vardır.
  • Doğum: Doğumdan hemen sonra buzağının ağız ve burun çevresi hemen temizlenmeli ve annesinin yavruyu yalaması sağlanmalıdır. Böylece buzağının solunum ve dolaşım sistemi uyarılmış olur. Göbek kordonu 4-5 cm mesafeden kesilmeli ve dezenfekte edilmelidir.
  • Doğumdan hemen sonra buzağıların beslenmesi: İlk 1 saat içerisinde buzağının en az 2 litre ağız sütü (kolostrum) içtiğinden emin olunmalıdır. Buzağıya ilk 3 gün anne sütü (kolostrum) günde 4-5 defa ve günlük 4-5 litre olarak içirilmelidir. 
  • Ağız sütü (kolostrum) önemi: Ağız sütü, içerdiği yoğun miktarda immunglobulin (bağışıklık sağlayan madde), kazein, A vitamini ve mineral sayesinde buzağının hayatta kalabilmesi ve hastalıklara karşı bağışıklığının sağlanması açısından çok önemlidir. Ayrıca anne karnındayken sindirim kanalında biriken içeriğin (mekonyum) atılmasını sağlar.

Suyun önemi: Buzağı doğduğu günden itibaren temiz su serbest olarak tüketimine sunulmalıdır. Rumen gelişimi, tüketilen kaba yemlerin parçalanabilmesi, canlı ağırlık artışının yükselmesi için su elzem bir ihtiyaçtır.

Başlangıç dönemi bakımı: Bu dönemde buzağıların sağlıklı gelişimlerini devam ettirebilmeleri, hastalıklardan ve bulaşmalardan korunabilmeleri açısından bireysel bölmelerde barındırılmalarında yarar vardır. Bölmeler, bol altlıklı, temiz, havadar, gün ışığından yeterince yararlanabilen ve hakim rüzgarlardan korunaklı olarak planlanmalıdır. 

Başlangıç döneminde besleme:

  • Sütün önemi: Süt 38 °C sıcaklıkta biberonla ve gerekli hijyenik tedbirler alınarak verilmelidir. Çok soğuk havalarda % 50 artırılarak verilebilir. Süt , pratik olarak canlı ağırlığın % 10'unu aşmayacak şekilde verilebilir. Buzağı günde 1 kg buzağı başlangıç yemi tüketmeye başladığında sütten kesilebilir.
  • Buzağı başlangıç yeminin önemi: Doğumu takip eden 3. günden itibaren buzağının serbest tüketimine sunulmalıdır. Pelet kalitesi yüksek olmalı, yüksek protein,enerji ve diğer besin maddelerini içermelidir.
  • Kuru otun önemi: Buzağı günlük olarak 500-600 g başlangıç yemi tüketmeye başladığı andan itibaren iyi kaliteli kuru ot verilmeye başlanmalıdır. Kötü kaliteli kuru ot hayvanın sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bu dönemde bakım ve beslemedeki çok sayıda değişikliğin aynı anda yapılmaması, buzağıların gelişimleri ve sağlık durumları uygun olmadan toplu bölmelere alınmaması gerekir.

Büyütme döneminde besleme: 

Bu dönemde sağlıklı buzağılar toplu barınaklara alınarak bir arada bakılmaya başlanır. Bu dönemde buzağıların önünde iyi kalitede buzağı büyütme yemi, serbest ve temiz su ile iyi kalitede kuru ot bulundurulur. Bu dönemde hayvanların kuru, temiz altlıklı havadar gün ışığından yaralanabilen, hayvan başına yeterli padok ve yemlik alanı sunabilen bölümlerde barındırılmasında yarar vardır.


Unutulmamalıdır ki; bir sürünün geleceği buzağılarımızdır. İlk 6 aylık dönemde yapacağımız doğru bakım ve besleme yöntemleriyle gelecek jenerasyonun daha verimli ve daha sağlıklı olması sağlanabilir.