Blog Kurumsal

Büyükbaş Süt Hayvanı Yetiştirmede Altın Kurallar

BARINAĞIMIZ NASIL OLMALI

 • Besiciliği yapacağınız bölgenin iklim özelliklerine uygun bir barığımız olmalı
 • Barınak büyüklüğü besleyeceğimiz hayvan sayısına, ahırların ölçüsüne ve yapım tekniğine uygun olmalı
 • Kapalı sistemi açık sistem veya yarı açık sistemlerden biri bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak tercih edilmelidir.


BESİ PERFORMANSI

 • Besi dönemlerinde hayvanların 1 Kg canlı ağırlık artışı ne kadar yem tükettiğinin saptanması ile besi performansı ölçülebilir.
 • Hayvanı beslenmeye başlarken yeme alıştırmak gerekir
 • Bu amaçla konsantre yemlerden azar azar arttırılarak verilmelidir. Canlı ağırlığının %2-2.5 oranında yem yemesi gerekir.
 • Yem miktarı ve yemin ne kadarı kaba, ne kadarı ince olacağı besi dönemine göre değişir.
 • Pratik olarak besi başına %70 kaba, %30 kesif yem, daha sonraları %30 kaba, %70 kesif yem verilmesi gerekir. 
 • Yaş pancar posası kullanılıyorsa canlı apırlığının %5'ini geçmemesi gerekir


BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİSİNDE PÜF NOKTALARI

 • Sığırların et verimini arttırmak için besi sığırcılığı yapılır.
 • Bilgili besicilik ile hayvana yedirilen yem ucuz ve kaliteli ete çevirilir.
 • Besicilikte hayvanın ırkı, yaşı ve cinsiyeti önemlidir.
 • Besi; ya melez ya da kültür ırkı ile yapılmalıdır.
 • Besiyi yapacağımız yörenin iklim özelliklerine göre uygun bir barınağımız olamlıdır.
 • Besi süresi önemlidir.
 • Besi süresi 120 günden az ise kısa süreli, 120-220 gün ise orta, 220 gün üzeri ise uzun süreli besiye girer
 • Besi sonunda besi süresini uzatarak zara etmemeliyiz


İŞLETME KURULUŞU VE PLANLAMA 

 • Hayvancılık sevilerek yapılmalı ve ayrı bir iş olarak görülmelidir.
 • İşletme kuruluşunda yer tercihi ve planlama iyi yapılmalı.
 • Ekonomik işletme büyüklüğüne kısa sürede ulaşılmalıdır.
 • Mecbur kalmadıkça kredi kullanılmamalıdır.
 • İşletme bir bütün olarak ele alınmalıdır.
 • Ahır, tekniğine uygun inşa ettirilmelidir.
 • İşletmede gelişmiş makine ve ekipman kullanılmalıdır.


AMAÇLARIN BELİRLENMESİ VE HAYVAN SEÇİMİ

 • Hayvancılık tanımlarının doğru anlamları bilinmelidir.
 • Yüksek verimli iyi cins damızlık ineklere sahip olunmalıdır.
 • Damızlık düve seçiminde hassas davranılmalıdır.
 • Sürüde genetik ilerleme sağlanması amaçlanmalıdır.
 • İşletmede, inek başına süt verimi arttırılmalıdır.
 • Her inekten yılda bir buzağı alınmalıdır.


BAKIM VE BESLEME İŞLERİ 

 • İşletme ihtiyaçları doğru planlanmalıdır.
 • Damızlıkta tutulmalıdır.
 • Sağım hijyenik şartlarda ve kurallara uygun yapılmalıdır.
 • Yüksek kaliteli süt üretilmelidir.
 • Yemlerin tanımları ve özellikleri iyi bilinmelidir.
 • İşletmede doğan erkek buzağılar değerlendirilmelidir.
 • Kaliteli kaba yemler işletme arazisinde üretilmelidir.
 • Silaj yapılmalı, hayvanlar saman mahkum edilmemelidir.
 • Yeterli, dengeli ve ekonomik besleme için rasyon hazırlanmalıdır.
 • Kurudaki ineklerin ve düvelerin beslenmesine özen gösterilmedir
 • Sığırlar istedikleri zaman bol suya ulaşılabilmedir.