Blog Kurumsal

Besi Performansını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Hayvanın ırkı: Genetik potansiyeli üstün olmayan yerli ırklarda günlük canlı ağırlık kazancı 1 kg civarında iken genetik potansiyeli yüksek kültür ırkı ve melezlerinde bu rakam günlük 1.4-1.6 kilogram’a kadar çıkabilir.  Ancak çok iyi bakım ve besleme ile de yerli ırklarda bu rakamı 1 kilogram’ın üzerine çıkarmakta mümkündür.


Cinsiyeti: Erkek sığırlar dişi sığırlara göre daha iyi bir besi performansına sahiptir.


Yaşı: Sığır besiciliğinde performansı etkileyen en önemli faktördür. Besiye alınacak hayvanlar büyüme dönemini tamamlamamış olmalıdır.  Besi ise kültür ırkı ve melezlerinde 1.5 yaşına kadar, yerli ırklarda ise 2.5-3 yaşına kadar yapılabilir. Bu yaşların ötesine geçilmeyip besi sonlandırılmalıdır.


Vücut kondisyonu: Kondisyon, hayvanın gelişme ve besi durumu gösterir.  Buzağı döneminde iyi bir bakım ve besleme görmüş, iskelet sistemi iyi ancak daha sonrasında cılız kalmış hayvanlar daha iyi besi performansı gösterirler.


Sağlık durumu: Besiye alınacak hayvanlar besi öncesinde parazit hastalıklarına karşı ilaçlanmış ve aşılanmış olmalıdır.