16 Protein Optimum Besi Yemi

  • Danaların başlangıç ve gelişiminde kullanılır 
  • Tahıl takviyeli kullanılabilir 
  • Kaliteli karkas oluşumuna yardımcı olur 
  • Sindirimi yüksek hammaddelerden üretilmiştir 
  • Karlı bir besi için gerekli sağlıklı ve hızlı büyümeyi gerçekleştirir Besi Yem Grubu Blog Yazıları

Büyükbaş Hayvanlarda Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır?

Hayvanlarda genetik, beslenme, rutin bakım, ahır şartları ve zemin nedeninden...

Detaylı Bilgi
1806

Besi Performansını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Hayvanın ırkı: Genetik potansiyeli üstün olmayan yerli ırklarda günlük canlı...

Detaylı Bilgi
2604

Kuru Döneme Ayrılan İneklerin Bakımı

Bir işletmedeki ineklerden en yüksek süt verimini elde etmek için...

Detaylı Bilgi
2604

Düvelerde Bakım Ve Besleme Önerileri

Düveler bu dönemde günde 700-800 g ağırlık artışı sağlamalıdırlar. Bunun...

Detaylı Bilgi
2604Diğer Besi Yem Grubu Ürünlerimiz